Enerji Kaynakları
Ticareti

Kömür, petrol ve doğal gaz, dünyanın her yerinde, genellikle talepten uzak, uzak yerlerde bulunur. Ursa Türkiye, enerji kaynaklarını talebe bağlamak için kömür, petrol ve doğal gazın tanker, kamyon ve demiryolu ile güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Yöntem seçimi projeye, konuma, ekonomiye, satın alınabilirliğe ve çevresel hususlara bağlıdır.

Tüm yöntemler, enerjiyi pazara sunmanın kanıtlanmış, verimli ve uygun maliyetli yollarıdır. Yöntemi ne olursa olsun, güvenlik bir numaralı önceliğimizdir ve halkın, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve çevrenin refahını sağlamayı taahhüt ederiz.